พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

470212ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ พิธีเริ่มด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาคม ชมรม สโมสร และมูลนิธิ ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ให้ศีล ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถวายความเคารพ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญทรงพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทำให้ได้รับสมัญญา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ พระราชกรณียกิจกอบกู้เอกราชชาติไทย พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พล ทรงยกทัพเรือไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี และได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียง 7 เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 พระองค์ทรงครองราชย์ได้เพียง 15 ปีสวรรคต ขณะพระชนมายุ 48 พรรษา 

 

1228 1 06

470135

470208

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี