กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

15055784 1297939513591319 3436390733774577 nวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานจัดกิจกรรม”กาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในฐานะเจ้าภาพของการจัดงานในครั้งนี้ 

 

15123369 575186896025366 5255906628643313743 o

15003436 575186906025365 90241704521790029 o

15042177 575187002692022 8949867307743953743 o

15027381 1297909150261022 6027273343404462985 n

15094895 1297939620257975 2178794301908948747 n

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: ผู้บริหาร กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี